xs
xsm
sm
md
lg

ใช้ฟรี 6 วัน! ทางด่วนบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษกฯ ส่วนขั้น 1, 2, บางปะอินฟรี 27-28 ก.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี และสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ใช้ฟรี รวม 6 วัน ช่วงวันหยุด 24-29 ก.ค. ส่วนทางด่วนขั้น 1, ขั้น 2 และบางปะอิน-ปากเกร็ด ใช้ฟรี 2 วัน 27-28 ก.ค. ตามสัญญาสัมปทานใหม่

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รวม 6 วัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับกรมทางหลวงที่ยกเว้นค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด) และหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี) ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและช่วยแก้ปัญหาการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
รวมถึงจะยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ.
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ อีกด้วย
โดยในระหว่างวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว กทพ.ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษด้วยมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ใช้ทาง


กำลังโหลดความคิดเห็น