xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวดี! ทางด่วนลดค่าผ่านทางที่ด่านอาจณรงค์ 1 เริ่มพรุ่งนี้ (1 ก.ค.)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.ลดค่าผ่านทางด่วน ที่ด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) สำหรับรถทุกประเภท โดยรถ 4 ล้อ จาก 40 เหลือ 25 บาท เริ่ม 1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64 ตามผลเจรจาสัมปทานใหม่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะมีการลดค่าผ่านทางพิเศษ สายเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) แก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) เข้าสู่ระบบทางด่วนขั้นที่ 1 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) สำหรับรถทุกประเภท ซึ่งเป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

โดยอัตราค่าผ่านทางจะลดเหลือ 25 / 50 / 85 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ / รถ 6-10 ล้อ / รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำดับ จากปัจจุบันที่จัดเก็บอัตรา 40 / 65 / 100 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564


กทพ.ลดค่าผ่านทางด่วน ที่ด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) สำหรับรถทุกประเภท โดยรถ 4 ล้อ จาก 40 เหลือ 25 บาท เริ่ม 1 ก.ค. 63-30 มิ.ย. 64 ตามผลเจรจาสัมปทานใหม่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะมีการลดค่าผ่านทางพิเศษ สายเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) แก่ผู้ใช้ทางพิเศษที่มาจากทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) เข้าสู่ระบบทางด่วนขั้นที่ 1 ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) สำหรับรถทุกประเภท ซึ่งเป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่

โดยอัตราค่าผ่านทางจะลดเหลือ 25 / 50 / 85 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ / รถ 6-10 ล้อ / รถมากกว่า 10 ล้อ ตามลำดับ จากปัจจุบันที่จัดเก็บอัตรา 40 / 65 / 100 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น