xs
xsm
sm
md
lg

ไทยคม-เออาร์วีตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนาโดรน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยคม จับมือ เออาร์วี ในเครือ ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอทีไอ เทคโนโลยีส์” รุกธุรกิจโดรนเพื่อการเกษตร

วันนี้ (16 ก.ค.) บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยคม ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละ 50% เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมโดรน โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย

บริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะร่วมกันพัฒนา ผลิต จำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมแก่ภาคการเกษตรของไทย

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า ไทย เอไอ และเออาร์วีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ด้วยความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ในวันนี้ทั้ง 2 บริษัทจึงได้ยกระดับความร่วมมือก้าวสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนแบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยจะเริ่มจากภาคการเกษตรที่เป็นเศรษฐกิจรากฐานเป็นอันดับแรก

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้นับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร โดย ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ จะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดจากนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...