xs
xsm
sm
md
lg

ไทยคม - ปตท.สผ. ร่วมทุนตั้งบริษัทพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘ไทย เอไอ’ ในเครือไทยคม ร่วมทุน เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส (เออาร์วี) ในเครือของ ปตท.สผ. ร่วมพัฒนานวัตกรรมโดรน เพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย

โดยทางไทย เอไอ และ เออาร์วี ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ไทย เอไอ และ เออาร์วี รายละ 50% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิต จำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมแก่ภาคการเกษตรของไทย

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ไทย เอไอ และ เออาร์วี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม ด้วยความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา

ทั้ง 2 บริษัท จึงได้ยกระดับความร่วมมือ ก้าวสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนแบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยจะเริ่มจากภาคการเกษตรที่เป็นเศรษฐกิจรากฐานเป็นอันดับแรก

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้ นับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร

โดย ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ จะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดจากนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...