xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. เปิดโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อเกษตรกรไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สินค้าชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของกลุ่ม ปตท.
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก สำหรับในบ้านเราผลกระทบก็เกิดขึ้นในวงกว้าง กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติเล็งเห็นว่ากลุ่มชุมชนและเกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จึงจัดตั้งโครงการ "ชุมชนยิ้มได้" รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อเกษตรกรไทยขึ้น พร้อมนำเอาองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือ โดยใช้ยุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์เป็นตัวขับเคลื่อน

โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อเกษตรกรไทย เป็น "พลังพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน" ในช่วงที่การระบาดของ Covid-19 อยู่ในระยะเฝ้าระวัง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง กลุ่ม ปตท. จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่กำลังประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ด้วยการผสานองค์ความรู้และศักยภาพของกลุ่ม ปตท. ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สินค้าชุมชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของกลุ่ม ปตท.
ภายใต้โครงการ "ชุมชนยิ้มได้" กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ จึงเน้นการช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดชุมชน โดยใช้ฐานศักยภาพช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของสินค้าชุมชนเครือข่าย ปตท. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ และเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

กลุ่ม ปตท. นำองค์ความรู้ที่มีมาจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
กลุ่ม ปตท. ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากชุมชนเครือข่ายของ ปตท. ทั่วประเทศที่มีมากกว่า 180 ชนิด และเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้พบกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ตามแนวคิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก เช่น มะม่วงมหาชนกปลอดสารพิษ (GMS/KS มาตรฐานอาหารปลอดภัย) จากกลุ่มผลิตผักผลไม้ลำหนองแสง ตำบลลำหนองแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และมังคุดออร์แกนิก 100% (มาตรฐาน Organic Thailand) จากสวนอเนกอนันต์ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทุเรียนออร์แกนิก มาตรฐาน IFOAM ซึ่งเป็นมาตรฐานออร์แกนิกสากล และเงาะโรงเรียนออร์แกนิกจากสวนต้นน้ำ จากจังหวัดระยอง เป็นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น อัญชัน หมี่กรอบสูตรสับปะรด จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และไชโป๊หวาน แม่เนาวรัตน์ จากจังหวัดราชบุรี และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชน ปตท. อื่นๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยกลุ่ม ปตท. เข้ามาเป็นที่ปรึกษา เสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการจัดการพลังงานในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจให้แก่ชุมชนต่อไป


ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกร ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) อย่างรุนแรง กลุ่ม ปตท. มีบทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วยการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี (NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กก. ตั้งแต่ 16 มีนาคม-15 สิงหาคม 2563 ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังจัดตั้งโครงสร้าง “คณะกรรมการด้านกิจการเพื่อสังคมกลุ่ม ปตท. เฉพาะกิจ COVID-19” โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ การระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนด้านงานวิจัยพัฒนา จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน การจัดหาแอลกลอฮอล์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข การระดมความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...