xs
xsm
sm
md
lg

รัฐมนตรีการค้าเอเปกออกแถลงการณ์รับมือวิกฤตโควิด-19 ขอสมาชิกเปิดตลาด อย่าสร้างอุปสรรคค้าขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีการค้าเอเปกออกแถลงการณ์รับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอสมาชิกเปิดตลาด อำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคทางการค้าให้กับสินค้าที่จำเป็น ทั้งยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เกษตร อาหาร พร้อมให้ใช้มาตรการฉุกเฉินที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และเน้นการช่วยเหลือธุรกิจ แรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมารัฐมนตรีการค้าเอเปกได้ออกแถลงการณ์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปิดตลาดด้านการค้าและการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม โปร่งใส และมีเสถียรภาพ เน้นสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบริการที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 โดยเฉพาะยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งการรักษาความเชื่อมโยงทางการค้า และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามพรมแดน พร้อมทั้งใช้มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก (WTO)

ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวยังสนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเอเปกเร่งจัดทำแนวทางความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่สมาชิกใช้ในการรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว รวมถึงสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ กับภาคเอกชน และภาควิชาการ และให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตโลกมีความยืดหยุ่นและไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เน้นใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและเทคโนโลยี และการแก้ปัญหาแบบอัจฉริยะในการบรรเทาผลกระทบ

“การที่สมาชิกเอเปกออกแถลงการณ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในการรับมือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานของเอเปก เน้นการสร้างความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย และสตรี เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่แล้ว” นายวีรศักดิ์กล่าว

สำหรับเอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยสมาชิกเอเปกเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ในปี 2562 การค้าของไทยกับเอเปกมีมูลค่า 338,242 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึง 70.5% ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออกจากไทยไปเอเปก 171,320 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากเอเปก 166,921 ล้านเหรียญสหรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...