xs
xsm
sm
md
lg

“สยามพิวรรธน์” การ์ดไม่ตก ชู 3 ยุทธศาสตร์เข้มสู้โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชูยุทธศาสตร์ยกระดับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดครบทุกมิติ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสุดล้ำเป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมั่นใจแก่พันธมิตร คู่ค้า ประชาชนที่มาใช้บริการและพนักงาน เต็มรูปแบบในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว พร้อมนำ “ยิ้มสยาม” กลับคืนมาอีกครั้ง

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยเราเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ก่อนปิดบริการชั่วคราว และในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งตามคำสั่งของภาครัฐนั้น ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มงวดแบบการ์ดไม่มีตก!! พร้อมส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยนำนวัตกรรมเข้ามาผสานในการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่พันธมิตร คู่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการเต็มรูปแบบเพื่อให้กลับมาพบกันอย่างมั่นใจ เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง, การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด”สำหรับยุทธศาสตร์สุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Health & Safety) ครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ
1.1 คัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวัน คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานบริษัทย้อนหลัง 14 วัน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน 100% นอกจากนี้ พนักงานต้องลงทะเบียนการเข้า-ออกทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผ่าน Application (หรือผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์ม Online) ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน

1.2 รักษาอนามัยป้องกันตนเองเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และ Face Shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา, ต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด, พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


2. ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า
2.1 ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่ จัดให้มีการทำความ
สะอาดอย่างล้ำลึกตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสี UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology ทั่วทุกพื้นที่, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้า
ทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย และที่โดยสารภายในของ Shuttle Bus, Shuttle Boat เป็นต้น, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำทิ้งของศูนย์ และร้านค้าทั้งหมด, ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สาร Enzyme ฉีดเคลือบ Coll&Fin เพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโอโซน

2.2 คัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุด ติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBot ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ที่อุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด, ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Mobile Sanitization Carpet บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก, จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน, มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี, มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละหมาด Tourist lounge และ Infinite lounge

2.3 ลดความแออัด และรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัย จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า
โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และระบุจำนวนชัดเจนในทุกพื้นที่, กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องน้ำ, กำหนดระยะห่างในการใช้บันไดเลื่อน 2 ขั้นเป็นอย่างน้อย, จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Bus/ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน, การจัดโต๊ะที่นั่งในร้านอาหาร ให้นั่งเยื้องกัน และเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร, จัดทำฉากกั้นแยกส่วนในจุดที่ให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ด้วย Protection Shields : Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter service / Redemption counter Shield / Cashier Shield, ติดตั้งคิวไลน์กำหนดระยะห่างในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์, จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งสินค้า พร้อมทำตีเส้นแบ่งตำแหน่งการยืนภายในลิฟต์


2.4 สะอาดทุกจุดสัมผัส ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก 30 นาที เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อในลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ และที่นั่งส่วนกลาง, ลดการสัมผัสประตูห้องน้ำด้วยอุปกรณ์พิเศษ, ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ร่วมทุก 30 นาที เช่น บัตรจอดรถ บัตรศูนย์อาหาร, ภายในร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ ห้องเรียน อุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังใช้บริการ, แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป, จัดให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

2.5 จัดมาตรการสำหรับพนักงานรับส่งสินค้า Delivery Man กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุด
รอสินค้า โดย Delivery Man ทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกับการกรอกข้อมูลตามแบบคัดกรองที่ศูนย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง โดยศูนย์ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานการส่งอาหาร หรือสินค้าให้แก่ Delivery Man


3. ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ

3.1 ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องโหลด Application ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออกผ่าน Application หรือ QR CODE หรือแบบฟอร์ม Online อื่นๆ ที่ศูนย์กำหนดเพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนชอปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3.2 ป้องกันตนเอง ลดการสัมผัส ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฎของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, การผ่านจุดคัดกรอง หากลูกค้ามิได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมาสามารถซื้อได้ที่ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติของศูนย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงิน รวมถึงบริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า

3.3 บริการสำหรับลูกค้าต้องการการดูแลพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการใช้เวลาอันจำกัดในศูนย์การค้า โดยกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออก และใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษสำหรับลูกค้า (Priority Check out) สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนน้อย และลูกค้าผู้สูงอายุ

สยามพิวรรธน์มั่นใจว่า ทั้ง OneSiam ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พันธมิตร ร้านค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle และนอกเหนือไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะนำรอยยิ้มแห่งความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...