xs
xsm
sm
md
lg

คิงเพาเวอร์เสนอ 7 ข้อแก้ท่องเที่ยว ตอบจดหมาย"บิ๊กจู่"แจงยิบช่วยเหลือสู้โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ส่งเอกสารโครงการต่างๆถึงท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยแบ่งเป็นสาระสำคัญเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ที่ผ่านมา
1. กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังคงดูและพนักงานกว่า 12,000อัตราตามปกติและไม่มีนโยบายในการลดจำนวนพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการสร้างรายได้เสริมผ่านการขายของออนไลน์ผ่าน kingower.com รวมถึงการออกมาตรการ Work from Home โดยงดการเดินทางในทุกกรณี และเพิ่มความคุ้มครอง COVID – 19 ในประกันสุขภาพของพนักงาน
2. การดูแลทำความสะอาดของสำนักงานและพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความร่วมมือในการปิดพื้นที่ให้บริการตามมาตรการของรัฐบาล
3. การบริจาคสมทบทุนทางการแพทย์ผ่านมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ให้กับสถาบันบำราญนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลตำรวจ รวมแล้วกว่า 45 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการเพื่อสังคมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาและให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยมีโครงการเพื่อสังคมในทุก ๆ มิติ ที่ได้ดําเนินไปแล้วใช้งบประมาณ รวม 1,318.90 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในปี 60-62) ภายใต้กรอบดำเนินการ
4. โครงการเพื่อสังคมด้านเยาวชน
5. โครงการด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
6. โครรงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
7. โครงการเพื่อการสาธารณสุข
8. โครงการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ส่วนที่ 3 โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่องและโครงการใหม่

โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่อง : งบประมาณ 749 ล้านบาท
เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศให้ เป็นไปตามความเหมาะสม ตามวาระเวลา จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการโครงการเพื่อสังคมที่ทำไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2563 – 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศไทย

9. โครงการเพื่อสังคมในด้านเยาวชน
9.1. ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยปีที่ 4-5 งบประมาณ 200 ล้านบาท
9.2. 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย สนามที่ 61 - 100 งบประมาณ 100 ล้านบาท
9.3. ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย เดอ มองฟอร์ต ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 - 2565 งบประมาณ 30 ล้านบาท
9.4. ทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 - 2565 งบประมาณ 18 ล้านบาท

10. โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
10.1. โครงการฟ็อกซ์ฮันท์ และ คิง เพาเวอร์ คัพ ปี 2563 - 2565 งบประมาณ 270 ล้านบาท
10.2. โครงการประกวดวงดนตรีดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 - 2565 งบประมาณ 36 ล้านบาท

11. โครงการเพื่อการสาธารณสุข
11.1. โครงการส่งมอบตู้อบเด็ก ภายใต้ พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต ภายใต้
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 - 2565 งบประมาณ 15 ล้านบาท
11.2. สนับสนุนมูลนิธิก้าว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านสาธารณสุข ปี 2563 - 2565
งบประมาณ 75 ล้านบาท
11.3. โครงการกระเป๋ายังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ งบประมาณ 5 ล้านบาท

โครงการเพื่อสังคมโครงการใหม่ : ในปีงบประมาณ 2563 - 2565 รวม 719.5 ล้านบาท
เพื่อสนับสนุนสังคมในด้านชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
12. Thai Power World Market เพื่อยกระดับศักยภาพของสินค้าไทยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างยอดขายได้ในระดับนานาชาติ
งบประมาณ 70 ล้านบาท
13. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ โดยจัดทำโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนหน้าอกชุดแข่งขันใน ฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล พร้อมทั้งโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยหรือข้อความบนป้ายโฆษณาดิจิตอลข้างสนาม King Power Stadium รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสโมสรที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคน ในฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล เนื่องจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีค เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ผ่านทุกแพลทฟอร์ม ใน 212 ประเทศทั่วโลก 643 ล้านครัวเรือน และมีผู้ชมกว่า 4.7 พันล้านคน งบประมาณ 622 ล้านบาท

14. โครงการสนับสนุนทางการแพทย์
14.1. โครงการมอบรถพยาบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธาณสุขให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กที่
ห่างไกล ภายใต้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา งบประมาณ 7.5 ล้านบาท
14.2. โครงการบริจาคชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน งบประมาณ 20 ล้านบาท


ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรัฐบาลพิจารณาตามความเหมาะสม
15. มาตรฐานด้านการบริการ, สถานที่, และบุลลากรด้านท่องเที่ยว
16. การพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแนวใหม่
17. จัดเตรียมประกันภัยโควิด-19 สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย
18. การพัฒนา Super Application สําหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
19. กองทุนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
20. การจัดคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว
21. การพัฒนาระบบ E-VISA ON ARRIVAL การตรวจคนเข้าเมือง และการบริหารจัดการ SLOT การบิน
22. แก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของมัคคุเทศก์สำหรับนักท่องเที่ยวบางสัญชาติ
กำลังโหลดความคิดเห็น