xs
xsm
sm
md
lg

ช่วยภัยแล้ง! ทางหลวงชนบทแจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 8.2 ล้านลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า ทช.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง


ปัจจุบัน ทช.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดเข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 8,262,000 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้
- ภาคกลาง จำนวน 4,141,500 ลิตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 863,000 ลิตร
- ภาคเหนือ จำนวน 2,699,500 ลิตร
- ภาคใต้ จำนวน 558,000 ลิตร


ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 6,000 ลิตร บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงบนถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.4034 แยก ทล.1304-บ้านชุมชนไปรษณีย์ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร รวมถึงแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ได้นำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด จำนวน 15,000 ลิตร เข้าแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนบนถนนทางหลวงชนบทสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005-บ้านเนินกระพี้ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...