xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ระดมจ่ายน้ำแล้ว 4.68 ล้านลิตร ช่วยภัยแล้งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทระดมเจ้าหน้าที่ “ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” แจกจ่ายน้ำไปแล้วกว่า 4.68 ล้านลิตรทั่วประเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทตาก หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา 6,000 ลิตร แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำหรับในส่วนของ ทช.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดย ทช.ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปัจจุบันได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดเข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 4,687,500 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้

- ภาคกลาง จำนวน 1,861,500 ลิตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 800,000 ลิตร
- ภาคเหนือ จำนวน 1,720,000 ลิตร
- ภาคใต้ จำนวน 306,000 ลิตร

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น