xs
xsm
sm
md
lg

ทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ยกเว้นค่าเช่า 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมออกมาตรการหลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ประกอบการในช่วงของการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากโรคระบาด COVID-19 โดยมาตรการต่างๆ มีดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% สำหรับร้านค้าที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามประกาศของรัฐ พร้อมมีมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือคู่ค้า โดยเน้นนโยบายไม่เลิกจ้างพนักงาน Outsource เพื่อให้ความมั่นใจ ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน Outsource โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน Outsource

มาตรการที่ 3 การช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ด้วย 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย
3.1 โครงการจัดสรรที่พักฟื้น Isolation Unit ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด
ไทย คณะแพทยศาสตร์ และโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเริ่มดีขึ้นและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ยังมีการติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้
3.2 โครงการแจกแอลกอฮอลล์สเปรย์ ด้วยการร่วมกับบ้านสุขภาพจุฬาฯ สวนหลวง
สแควร์ แจกแอลกอฮอล์สเปรย์ฟรีแก่ผู้เช่าในพื้นที่สวนหลวง สามย่าน


กำลังโหลดความคิดเห็น