xs
xsm
sm
md
lg

SCB เร่งพยุงลูกหนี้ เผยมียอดแล้วกว่า 1.5 แสนราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รายงานความคืบหน้ากรณีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้มีผลทันที 1 เมษายน 2563 นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนมาตรการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารฯ ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน โดยธนาคารฯ จะรับคำร้องจากลูกค้าตลอด 7 วันไม่มีวันหยุดผ่านช่องทางสาขาของธนาคารฯ และ call center โดยมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียตามนโยบายของ ธปท.ดังกล่าว ประกอบด้วย

ลูกค้าบัตรเครดิตปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะทำการปรับลดให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ทั้งนี้ ล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1 แสนราย วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยท่านสามารถติดต่อยื่นคำร้องของท่านได้ที่ call center ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น