xs
xsm
sm
md
lg

“สมอ.” ปรับมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใหม่ต้องผสมแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมอ.ปรับมาตรฐานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใหม่ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแก้เกณฑ์ส่วนผสมแอลกอฮอล์ต้องไม่น้อยกว่า 70% ปรับเลขมาตรฐานเป็น มผช.907/2563 เร่งผู้ผลิตชุมชนทำสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ได้แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ซึ่งรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.เลขที่ 907/2554 ให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้ไขเกณฑ์กำหนดส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องไม่น้อยกว่า 70% โดยปริมาตร เนื่องจากมาตรฐานเดิมกำหนดให้อยู่ระหว่าง 25-69% โดยน้ำหนัก และได้แก้ไขหมายเลขมาตรฐาน จากเดิมเลขที่ มผช.907/2554 เป็น มผช.907/2563 ด้วย ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

“เราประกาศมาตรฐานดังกล่าวก็เพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกประกาศห้ามผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันต่ำกว่า 70% โดยปริมาตรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 นี้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของประชาชน นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือปลอมออกมาขายในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งซ้ำเติมประชาชนที่กำลังเดือดร้อน และสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นอย่างมาก” นายวันชัยกล่าว

สำหรับมาตรฐานดังกล่าว “ผู้ผลิตชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถนำมาตรฐาน มผช.907/2563 ไปเป็นแนวทางในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยขอให้ท่านยื่นจดแจ้งต่อกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายก่อน หลังจากนั้นให้มายื่นขอการรับรองที่ สมอ. หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-3352, 0-2202-3397 กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. สำหรับผู้ผลิตชุมชนจำนวน 2 รายที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเดิม จะต้องยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานใหม่เพื่อให้สามารถผลิต และขายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป จึงขอฝากถึงประชาชนให้เลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยความรอบคอบ เลือกที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...