xs
xsm
sm
md
lg

Work from Home ต้านโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Work from Home ต้านโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ และการมีวินัย

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนทุกคน ในขณะที่ธุรกิจจะต้องปรับโมเดลเพื่อการอยู่รอด ท่ามกลางดิสรัปชันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โมเดล Work from Home จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของความอยู่รอดขององค์กร และชาติ ด้วยเทคโนโลยี ความรับผิดชอบ และการมีวินัย จะทำให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ


ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Disruption และผู้ก่อตั้งหลักสูตร Fivewhale สำหรับผู้บริหารระดับสูง เผยถึงความเร็ว ความแรง ความมีเสถียรภาพของอินเทอร์เน็ต เป็นตัวสนับสนุนให้การทำงานที่บ้านไม่สะดุด พร้อมเลือกใช้แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการทำงานอย่างน้อย 6 ประเภทแอปฯ ต้านโควิด อันประกอบด้วย แอปฯ สำหรับการวางแผนงาน การประชุมออนไลน์ สกรีนแชริ่ง การวางแผนสื่อสาร การส่งไฟล์ การเซ็นเอกสาร นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ความรับผิดชอบ และการมีวินัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

“ลำดับแรก แอปฯ ที่ช่วยในการวางแผนงานแบบง่ายๆ สำหรับตนเอง Google Calendar หากวางแผนเป็นกลุ่มงานเพื่อให้ทั้งทีมเข้าถึง และสามารถจัดระบบ พร้อมติดตาม ได้แก่ Asana, Trello, Microsoft Team เป็นต้น แอปฯ สำหรับการประชุมออนไลน์เป็นอีกประเภทที่จำเป็นในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดเช่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะรวมตัวกัน แอปพลิเคชันประเภทนี้จึงมีบทบาทมากๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Microsoft Team, Slack และ Zoom ซึ่งสามารถทำ Webinar การเรียน การสอน อีกทั้งยังเป็นสกรีนแชริ่ง แอปฯ โดยสามารถแชร์หน้าจอ เช่น สไลด์พรีเซ็นเตชัน วิดีโอ คลิป ประกอบการประชุม สามารถบันทึกและเก็บข้อมูลในที่เดียวกันบน Cloud นอกจากนี้แล้วยังมีสกรีนแชริ่งแอปฯ ที่มีรูปแบบการทำงานที่คล้ายกัน เช่น Join.Me, Flock, Team Viewer และ Lark


และหากต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม แอปพลิเคชันที่คุ้นเคยอย่าง Line, Facebook Group, Facebook Workplace ยังได้รับความนิยมเช่นเดิม และยังมีแอปฯ Milo, Microsoft One Note ที่ให้พูดคุยวางแผนงานร่วมกันได้

สำหรับการส่งไฟล์ให้กับผู้เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ผ่าน Google Drive, Drop Box, One Drive, iCloud และการเซ็นเอกสาร สามารถเซ็นออนไลน์ผ่าน Adobe Fill & Sign ซึ่งนำเข้าเอกสารได้หลายช่องทาง ทั้งอีเมล อัลบั้มรูป ถ่ายสด เซ็นสด หรือเราสามารถเรียกใช้บริการขนส่งผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab, Line Man, Get, Lalamove, Skootar ซึ่งต้องระมัดระวัง โดยคำนึงถึง Social Distancing ด้วยเพื่อความปลอดภัย” ดร. ศุภชัยกล่าว

ทั้งนี้ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยังต้องมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อยอีก 2 ส่วน ดร.ศุภชัยกล่าวเพิ่มเติม คือ การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับหมอบหมาย และการมีวินัย Work from Home ทำงานจากที่บ้าน มิใช่การทำงานบนเตียงนอน จึงควรจัดสถานที่ที่เหมาะสม จัดตารางการทำงานอย่างชัดเจน มีความพร้อมในการประชุมออนไลน์ อัปเดตสถานะการทำงานผ่านแอปฯ ที่กำหนดใช้งานร่วมกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงความเป็นตัวตน ความรับผิดชอบต่องาน และสังคมของเราอย่างแท้จริง ในยุคโควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น