xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางฯ ประกาศฉบับที่ 2 ตรวจเข้ม ผู้โดยสารต้อง “วัดไข้-ใส่หน้ากากอนามัย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางออกประกาศฉบับที่ 2 วางมาตรการ 5 ข้อคัดกรองผู้โดยสาร ต้องใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร วัดไข้ทุกคน หากสูงเกิน 37.5 องศาจะไม่ให้เข้าระบบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 มี.ค.) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ลงนามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 ความว่า

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมการขนส่งทางรางได้ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางแล้ว นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ยังไม่คลี่คลายและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสาร และหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง ฉบับที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบ ทั้งรถไฟฟ้าและรถไฟ ดำเนินการเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ 1. แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน

ข้อ 2. ผู้ให้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เช่น การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อรับบริการตามความเหมาะสม

ข้อ 3. ผู้ให้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

ข้อ 4. ผู้ให้บริการจัดให้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

ข้อ 5. ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ
ทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเชียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการสอบสวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติครบถ้วน นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...