xs
xsm
sm
md
lg

นายใหญ่ “ไมเนอร์” สนับสนุนมาตรการรัฐบาลสกัดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์23 มีนาคม 2563

เรื่อง การให้การสนับสนุนต่อมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กราบเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทย

กราบเรียน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สำเนา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา สำเนา ดร.วิรไท สันติประภพ รัฐมนตรี ผู้ว่าการกระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเนา คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล สำเนา ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้จัดการ ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนา คุณปรีดี ดาวฉาย สำเนา คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย

สำเนา คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี สำเนา คุณศุภาวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ประธานนายกสมาคมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย

สำเนา คุณคมสัน ขวัญใจธัญญา รักษาการประธานสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกครั้งรุนแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ ผมขอยกย่องมาตรการที่เข้มแข็งที่ทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศไทย และประกาศของกรุงเทพมหานครที่สั่งให้ปิดห้างสรรพสินค้าและธุรกิจอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งผมได้เห็นจังหวัดเชียงใหม่และบางจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศได้ดำเนินการออกประกาศเช่นเดียวกัน ผมขอแสดงความยกย่องอีกครั้งที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสำคัญในการประกาศที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทำงานมีรายได้และบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงระยะเวลานี้

ปัจจุบันนี้เรากำลังเห็นจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในประเทศ และ (จากแนวโน้มในต่างประเทศ) ดูเหมือนว่าเราอยู่ในช่วงสำคัญที่จะต้องพยายามไม่ให้สถานการณ์ถดถอยลงไปมากกว่านี้

แม้จะได้มีมาตรการณ์ดังกล่าวข้างต้น แต่ก็ยังมีหลายคนในประเทศที่ยังไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้ และมิได้ปฏิบัติตัวที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างจริงจังเท่าที่ควร ยังมีการจัดการชกมวย งานแต่งงาน สถานบันเทิงยังคงให้บริการลูกค้า และยังมีการรวมตัวสังสรรค์กันอยู่ อีกทั้งยังปรากฏให้เห็นอีกว่ามีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับต่างจังหวัดหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศได้มากขึ้น

ผมใคร่ขอให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลจะกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะยุติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และจะกลับมาเป็นสังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ผมขอสนับสนุนอย่างยิ่งหากทางรัฐบาลจะประกาศอย่างชัดเจนที่จะให้คนไทยอยู่ที่บ้านและจำกัดการเดินทางเพื่อประโยชน์ของประเทศ รวมถึงมาตรการอื่นใดที่ทางรัฐบาลจะดำเนินการ ประเทศอื่นๆ ได้ดำเนินการห้ามมิให้มีการรวมตัวกันมากกว่า 20 หรือ 30 คน ซึ่งเป็นมาตรการที่พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าภายใต้การเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของท่าน การประกาศให้อยู่ที่บ้าน การจำกัดการเดินทางส่วนบุคคล และการหลีกเลี่ยงการพบปะกัน จะเป็นมาตรการที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาวิกฤตการณ์นี้ได้

ในส่วนของกลุ่มบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทางเราเชื่อว่ายังมีความเสี่ยงสูงต่อลูกค้าของทางโรงแรม พนักงาน และสาธารณชน แม้ว่าเราจะได้ดำเนินการตามมาตรการของทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้ง่าย และยังไม่มีระบบการตรวจสอบการติดต่อเชื้อที่เพียงพอในปัจจุบันเพื่อยุติการแพร่กระจายของเชื้อ เพราะฉะนั้น ทางเรากำลังปิดโรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยกำลังพิจารณามาตรการเดียวกันนี้กับโรงแรมของเราในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ ในประเทศ เรามีมาตรการที่เข้มงวดที่ให้พนักงานของเราอยู่ที่บ้านและจำกัดการเดินทาง รวมถึงขอความร่วมมือการจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน เราเชื่อว่ามาตรการที่เข้มแข็งในระยะเวลาช่วงสั้นๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการจ้างงานและผลกระทบต่างๆ ในวงกว้าง เราพิจารณาว่าสถานการณ์นี้เป็นวิกฤตการณ์ทางด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ และพวกเราได้ดำเนินการตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพแนะนำ แม้ว่าจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาอันสั้นต่อธุรกิจของพวกเรา

ผมเชื่อว่าภาคเอกชนอื่นๆ ให้การสนับสนุนและมีมาตรการที่คล้ายคลึงกัน และเต็มใจที่จะยอมรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์นี้ได้ดีที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อรักษาความอยู่รอดของพนักงานทั้งด้านกายและใจ พวกเรากำลังดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพนักงานของเราที่มีมากกว่า 37,000 คนในประเทศไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย

ผมขอขอบคุณท่านอีกครั้งสำหรับการเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของท่านในช่วงระยะเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น...