xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”ถกอินโดนีเซียเร่งทำ MRA เปิดทางส่งออกลำไย-ทุเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาอุปสรรคส่งออกผลไม้ตลาดอินโดนีเซีย เร่งทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) หวังเปิดตลาดให้ผลไม้ไทย ทั้งลำไย ทุเรียน รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยแล้ว เพื่อขอให้ช่วยแจ้งรัฐบาลกลางอินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียยังมีมาตรการกำหนดให้ผู้ที่ส่งพืชสวนไปยังอินโดนีเซีย จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียก่อน และเมื่อเห็นชอบถึงจะส่งไปให้กระทรวงการค้าพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการส่งออก จึงได้เสนอให้ช่วยพิจารณาและเร่งรัดในเรื่องการทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สินค้าผลไม้ เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย

“ทางทูตอินโดนีเซียได้รับปากที่จะไปคุยต่อให้ เพราะอินโดนีเซียได้เปิดช่องให้ประเทศที่มีการทำ MRA การจัดการอาหารปลอดภัย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบพืชสวนที่กำหนดไว้ และที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ยื่นขอทำ MRA กับอินโดนีเซียไปแล้ว จึงขอให้ไปช่วยเร่งรัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ของไทยไปอินโดนีเซีย และช่วยรองรับผลผลิตผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด”นางอรมนกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้ออกระเบียบพืชสวนยกเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมายังอินโดนีเซีย ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไย ทุเรียน และหอมแดง ไปยังอินโดนีเซียในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยกำหนดระยะเวลานำเข้า แต่ในทางปฏิบัติ ไทยไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ เพราะติดปัญหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องมีใบรับรอง GAP และถึงแม้จะมี ก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ทำให้ผลไม้ไทยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้ และไทยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด

โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่อินโดนีเซียมีเงื่อนไขในการนำเข้า ได้ส่งผลต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมา โดยไทยไม่สามารถส่งออกไปได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าการส่งออก ทั้งๆ ที่อินโดนีเซียเคยเป็นตลาดส่งออกลำไยและทุเรียนที่สำคัญของไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...