xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาการค้าฯ ปรับรูปแบบประชุมทางไกลป้องกันไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการเลื่อนการประชุมสำคัญระหว่างประเทศไป หลายเวที ทางกรมฯ จึงนำระบบการประชุมทางไกล หรือ การประชุมเสมือนจริง มาใช้ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งการประชุมหารือระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า เพื่อให้การทำงานไม่หยุดชะงักและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการประชุมต่างๆ ของอาเซียน ซึ่งเวียดนามประเทศเจ้าภาพในปีนี้ ได้เลื่อนการประชุมนัดสำคัญแล้ว โดยการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม จะเลื่อนไปจัดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแทน ขณะที่การประชุมสุดยอดอาเซียนของระดับผู้นำ (ASEAN Summit) จะเลื่อนการประชุมเช่นกัน