xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ในเครือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อ COVID-19 โดย N Health

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS และกรรมการผู้จัดการของ N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของ N Health ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจเชื้อ SARS-COV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ผ่านการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ซึ่งจะช่วยกระบวนการควบคุมโรคระบาด และการรักษาผู้ป่วยที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


โรงพยาบาลได้เสริมสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับบริการโดยการจัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุข อีกทั้งยังได้กำหนดพื้นที่จำเพาะในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม และผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด


N Health จะรับไม้ต่อภายหลังจากแพทย์ผู้ชำนาญการได้ทำการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 เรียบร้อยแล้ว โดยสิ่งส่งตรวจดังกล่าวจะถูกนำส่งโดยตรงมายังห้องปฏิบัติการผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการและควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเป็นอย่างดี


เมื่อการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ ทางห้องปฏิบัติการของ N Health จะรายงานผลตรงไปยังแพทย์ผู้รับผิดชอบ โดยใช้ขั้นตอนการสื่อสาร และบริหารจัดการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเอาไว้ นั่นคือ หากไม่พบเชื้อจะสามารถรายงานผลได้ทันที แต่ในส่วนกรณีที่มีการตรวจพบเชื้อจะต้องทำการส่งตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย) เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถรายงานผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการพิจารณาตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2762-4000 หรือ E-mail: customerservices@nhealth-asia.com และ Line Official Account: @Nhealth
กำลังโหลดความคิดเห็น...