xs
xsm
sm
md
lg

ปั๊ม PTT Station-อเมซอนปรับรูปแบบบริการรับ COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอนปรับเพิ่มมาตรการในการให้บริการ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดนั้น โออาร์มีความห่วงใยผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และร้านค้าต่างๆ ที่โออาร์ดำเนินการ จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย และปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ดังนี้

สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น และห้องน้ำ รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าลานและแม่บ้าน เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ ให้พนักงานทุกคนล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้บริโภคหลังชำระเงิน เป็นต้น


เร่งปรับแผนการแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน 1 ล้านชิ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากโรคโควิด-19 เริ่มแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยในเบื้องต้นมีแผนแจกให้แก่ผู้ใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในภูมิภาคต่างๆ ในทุกวันจันทร์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563-วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 250,000 ชิ้น

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในเขตภาคเหนือและภาคใต้ รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวมจำนวน 250,000 ชิ้น

พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 1 ล้านขวด เพื่อมอบแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหาร รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น จำนวน 60 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 และแจกแผ่นพับ ให้ความรู้และการป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 30 มี.ค.นี้ทุกปั๊มทั่วประเทศ

ส่วนร้านคาเฟ่ อเมซอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครนครปฐม และนครราชสีมา ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยงดการนั่งรับประทานที่ร้าน แต่สามารถสั่งนำกลับ (Take Away) หรือใช้บริการส่งอาหาร (Delivery) ได้ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563-12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือยืนตามจุดที่มีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นระหว่างรอสั่งสินค้า รอชำระเงิน และรอรับสินค้า และเตรียมความพร้อมเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อกาแฟดริปและเบเกอรีต่างๆ ที่ผลิตโดย SMEs ไทย ทางออนไลน์ (Online Platform) รวมทั้งจัดชุดอาหารพิเศษสำหรับบริการส่งอาหาร (Delivery) โดยเมื่อสั่งเท็กซัส ชิคเก้น (Texas Chicken) หรือฮั่วเซงฮง ติ่มซำ จะได้รับกาแฟดริปเพิ่มไปด้วย เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค
กำลังโหลดความคิดเห็น