xs
xsm
sm
md
lg

สายการบินสกู๊ตเปิดให้รับเงินคืนในรูปบัตรกำนัลการเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สายการบินสกู๊ตแจ้งว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยกระดับสถานการณ์ไปในวงกว้างทั่วโลก ประกอบกับการที่รัฐบาลในหลายประเทศมีมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผู้โดยสารจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทางสายการบินสกู๊ตได้ตระหนักและเข้าใจถึงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการเปิดระบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเต็มจำนวนในรูปแบบของบัตรกำนัลบนเว็บไซต์ https://www.flyscoot.com ให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านที่สำรองตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ในทันที

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับเงินคืนนั้นสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ทันที เพียงเข้าไปที่เมนูจัดการ (Manage) บนเว็บไซต์ของสายการบินสกู๊ต จากนั้นผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในรูปแบบของบัตรกำนัลการเดินทางของสายการบินสกู๊ต โดยจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ สำหรับผู้โดยสารที่สำรองตั๋วเครื่องบินผ่านทางช่องทางอื่นๆ หรือบริษัททัวร์ สามารถติดต่อกับตัวแทนโดยตรงเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืนได้เช่นเดียวกัน

สำหรับการสำรองตั๋วเครื่องบินบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2563 ทางสายการบินสกู๊ตจะทำการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และชำระค่าส่วนต่างของตั๋วเครื่องบิน สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 31 มีนาคม 2564

สายการบินสกู๊ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะทำให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับความสะดวกสบายในการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงเหตุการณ์สุดวิสัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกะทันหันดั่งเช่นสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...