xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จแล้ว! ขยาย 4 เลน ทล.หมายเลข 349 “พนัสนิคม” ยาว 17 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กรมทางหลวงขยายสาย ต.หนองชาก-อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ อำเภอบ้านบึง ถึงอำเภอพนัสนิคม เดินทาง ขนส่ง สะดวก


กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 349 สาย ต.หนองชาก-อ.พนัสนิคม ทั้ง 2 ตอน จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.0-กม.17 รวมระยะทางยาวประมาณ 17 กิโลเมตร งบประมาณ 569,717,444 บาท แล้วเสร็จ

โดยเป็นเส้นทางในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางหลวงสายนี้มีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับมีปริมาณจราจรมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน กรมทางหลวงจึงดำเนินการขยายเส้นทางสายดังกล่าว โดยลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก ความกว้าง 4.6 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

โครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางสนับสนุนการเดินทางระหว่างอำเภอบ้านบึง ถึงอำเภอพนัสนิคม ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)


กำลังโหลดความคิดเห็น