xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึกอุบลฯคัดเลือกยีสต์ผลิตเอทานอล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.จับมืออุบล ไบโอเอทานอล คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเอทานอล

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ สำหรับกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อการพาณิชย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด โดยมี นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. นางสาววิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ร่วมลงนาม

โดยความร่วมมือนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับคัดการเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการพาณิชย์ พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...