xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ องค์การสุรากรมสรรพสามิต โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การสุรา และ นายสมควร จารุสมบัติ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องสำอางของประเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...