xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ร่วมกับองค์การสุราต่อยอดสู่Bio-Economy

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา และ นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนามความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ และการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์สูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องสำอางของประเทศ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...