xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ถก 4 ฝ่าย คลอดมาตรการช่วย “ซาเล้ง” ประกันราคารับซื้อเศษกระดาษโลละ 2 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” ถก 4 ฝ่าย เคาะมาตรการช่วยเหลือ “ซาเล้ง” เตรียมประกันราคารับซื้อเศษกระดาษช่วง 3 เดือนนับจากนี้ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลละ 2 บาท จากนั้นไม่ต่ำกว่ากิโลละ 1.80 บาทจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ แต่หากราคาตลาดโลกสูงก็ให้รับซื้อสูงตามกลไกราคา เผยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการเข้มต่อไป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางแก้ปัญหาเศษกระดาษราคาตกต่ำ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย ได้แก่ ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า โรงงานอัดกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษ ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคาเศษกระดาษตกต่ำ โดยให้ 4 ฝ่ายดำเนินการรับซื้อเศษกระดาษให้เป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อราคาตลาดโลกสูงขึ้น โรงงานผลิตกระดาษไล่ลงมาถึงโรงงานอัดกระดาษ และร้านรับซื้อของเก่าก็ต้องรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้ซาเล้งมีรายได้จากการขายเศษกระดาษได้ในราคาดีขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้เตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาราคาตกต่ำ โดยได้กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่วันนี้ โรงงานผลิตกระดาษ จะรับซื้อเศษกระดาษจากโรงอัดกระดาษ ซึ่งเป็นขั้นที่ 2 ในราคากิโลกรัม (กก.) ละไม่ต่ำกว่า 3.50 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน เป็นเวลา 3 เดือน จำนวนไม่เกิน 30,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่เกิน 30,000 ตันไปจนถึงสิ้นปีนี้จะรับซื้อไม่ต่ำกว่ากก. 3.30 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน โดยราคาที่กำหนดนี้ จะส่งผลให้ซาเล้งสามารถนำเศษกระดาษไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ในราคา กก.ละ 2 บาท กำหนดปริมาณไม่เกิน 30,000 ตัน ณ ราคาที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจำนวนที่เกิน 30,000 ตัน กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ กก.ละ 1.80 บาท ณ ราคากรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด ก็จะเป็นไปตามกลไกของแต่ละพื้นที่

“ผมได้เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้ง 4 ฝ่าย โดยเฉพาะซาเล้งที่ถือว่าจนที่สุดที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตกระดาษ ให้ได้รับความเป็นธรรม เพราะอย่างน้อยผลที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นหลักประกันให้กับซาเล้งที่จะขายเศษกระดาษได้ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 1.80-2 บาท หากมีปัญหาราคาเศษกระดาษตกต่ำเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ที่ราคาเคยตกลงไปถึง กก.ละ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรื่องขยะเศษกระดาษด้วย” นายจุรินทร์กล่าว

นอกจากนี้ ได้ย้ำว่าหากฝ่ายใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ โดยหากกดราคาต่ำกว่าที่ตกลงกันขั้นต่ำ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้เข้าไปใช้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์มาจัดการ เช่น มาตรการกำหนดการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดตามกฎหมายต่อไป แต่ ณ เวลานี้ มั่นใจว่าทั้ง 4 ฝ่ายจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้ทุกประการ

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุมแล้ว และกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ 2 ฉบับตามมา โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยฉบับแรกได้กำหนดให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุม และฉบับที่ 2 กำหนดให้มีการปิดและแจ้งราคารับซื้อเศษกระดาษ โดยรถ 4 ล้อที่ไปรับซื้อเศษกระดาษตามบ้านเรือน ไม่รวมซาเล้ง ต้องติดราคารับซื้อข้างรถ ร้านขายของเก่า ก็ต้องติดป้าย รวมถึงโรงงานอัดกระดาษ และโรงงานผลิตกระดาษ และต้องแจ้งราคารับซื้อของวันศุกร์ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเศษกระดาษที่ต้องแจ้งราคารับซื้อ ได้แก่ กระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม (จับจั๊ว)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากประชุมและแถลงข่าวเสร็จ นายจุรินทร์ได้ลงไปพบปะกับพี่น้องซาเล้งจากทั่วประเทศที่เดินทางมาให้กำลังใจ ณ โถงด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์ โดยซาเล้งได้ปรบมือต้อนรับและตะโกนขอบคุณนายจุรินทร์ ว่า “จุรินทร์สู้ๆ “ และมีการมอบซาเล้งจำลองที่ทำจากไม้ กับข้อความ “จากใจซาเล้ง” ให้แก่นายจุรินทร์ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...