xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” แก้เศษกระดาษตกต่ำ สั่งโรงงานแจ้งราคารับซื้อ เริ่ม ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สั่งโรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษแจ้งราคารับซื้อกระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวมตั้งแต่ ก.พ.นี้เป็นต้นไป เผยหากไม่ทำ หรือได้รับการร้องเรียนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อกระดาษ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย โรงงานอัดกระดาษ ผู้รับซื้อของเก่า และกลุ่มซาเล้ง และได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำกับดูแลการรับซื้อเศษกระดาษให้เกิดความเป็นธรรม จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องการแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ กำหนดให้โรงงานเยื่อกระดาษและโรงงานอัดกระดาษแจ้งประเภทเศษกระดาษ ราคารับซื้อ ณ วันศุกร์ของสัปดาห์ ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป และให้เริ่มแจ้งข้อมูลของเดือน ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับราคาเศษกระดาษที่จะต้องแจ้ง ได้แก่ กระดาษลัง กระดาษขาว-ดำ และกระดาษรวม (จับจั๊ว) โดยสามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่การแจ้งทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ส่งต้นฉบับให้สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้ว

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษและหน่วยที่ใช้ในการรับซื้อเศษกระดาษให้ชัดเจนและครบถ้วน ณ สถานที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่รับซื้อ หรือที่ยานพาหนะที่ใช้ในการรับซื้อ และหากผู้ประกอบการมีเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ จะต้องแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ด้วย

“หากผู้ประกบอการไม่แจ้งราคารับซื้อ หรือกรมฯ ได้รับการร้องเรียนว่าไม่แสดงราคารับซื้อ หรือรับซื้อไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” นายวิชัยกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...