xs
xsm
sm
md
lg

โออาร์ผนึกซีเอชพีพีพัฒนาโซลาร์รูฟท็อปให้ลูกค้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โออาร์-ซีเอชพีพีร่วมพัฒนาระบบโซลาร์รูฟท็อป เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ตั้งเป้าปีนี้มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

นายสุนทร เชื้อสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และนายคมสันต์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (ซีเอชพีพี) ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เพื่อศึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโออาร์

นายสุนทรเปิดเผยว่า โออาร์ดำเนินธุรกิจตามแนวทางบีซีจี (BCG : Bio-Economy Circular-Economy Green-Economy) โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อีกทั้งโออาร์ยังยึดหลักในการเป็นเอนเนอร์ยีโซลูชันโพรวายเดอร์ (Energy Solution Provider) คู่คิด เคียงข้างธุรกิจครบวงจรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอชพีพี และโออาร์จะร่วมกันศึกษาและออกแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของโซลาร์รูฟท็อปที่มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโออาร์ทั่วประเทศ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าอันเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้ลูกค้ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น

คาดว่าในปี 2563 จะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 ราย ซึ่งหากความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ ทั้ง 2 บริษัทจะร่วมกันขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...