xs
xsm
sm
md
lg

กมอ.ไฟเขียวมาตรฐานสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็ก ยูโร 5-6 จ่อบังคับปี 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมอ.ไฟเขียวมาตรฐานสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับยูโร 5 และยูโร 6 ตั้งเป้าเร่งบังคับใช้ภายในปี 64 หวังช่วยลดปัญหา PM 2.5 ตามนโยบายรัฐบาล

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ว่า กมอ.มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับยูโร 5 และยูโร 6 จำนวน 4 มาตรฐาน เพื่อควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ปล่อยออกมา ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาชน ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และปริมาณสารมลพิษอนุภาคหรือฝุ่นจากเครื่องยนต์ โดยมีระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ ซึ่งเป็นระบบที่จะแจ้งผู้ขับขี่ในกรณีที่อุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษทำงานผิดปกติ รวมทั้งมีข้อกำหนดเรื่องความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ที่ผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ยังคงสามารถควบคุมมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานได้

การกำหนดมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งสำคัญของไทย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้ลดน้อยลง นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยหลังจากนี้ สมอ.จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564 ต่อไป

เลขาธิการ สมอ.กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องมาตรฐานมลพิษยูโร 5 และยูโร 6 นี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้ สมอ.เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ครม.อย่างเร่งด่วนเพราะถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นอกจากนี้ กมอ.ยังมีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ในเรื่องของการใช้ผลการทดสอบร่วมกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งผู้ขออนุญาตนำเข้าจะต้องใช้ผลทดสอบของตนเอง ประกอบการยื่นขออนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ สมอ.ยืนยันห้องปฏิบัติการทดสอบมีความพร้อมรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะมาทดสอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...