xs
xsm
sm
md
lg

ค้าปลีกสกัดไวรัสโคโรนา คุมเข้มสาขาคนจีนเที่ยวมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - ค้าปลีกยักษ์ใหญ่รับมือไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะคุมเข้มสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก ออกมาตรการสกัดการแพร่เชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่และสิ่งที่ต้องสัมผัสร่วมถี่ขึ้น

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้ เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เราได้ออกมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที เน้นให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยดูแลและตรวจตราในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อย


พร้อมกันนี้ ในศูนย์ฯ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เรายังเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่าที่ให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้า ด้วยการวัดไข้และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้สวมใส่ โดยเราได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ”


ผู้จัดการรายวัน 360 - ค้าปลีกยักษ์ใหญ่รับมือไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะคุมเข้มสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก ออกมาตรการสกัดการแพร่เชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่และสิ่งที่ต้องสัมผัสร่วมถี่ขึ้น

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้ เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เราได้ออกมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที เน้นให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยดูแลและตรวจตราในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อย


พร้อมกันนี้ ในศูนย์ฯ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เรายังเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่าที่ให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้า ด้วยการวัดไข้และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้สวมใส่ โดยเราได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ”


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนาสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการ ดังมาตรการต่อไปนี้
1. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าลิฟต์ ประตูทางเข้า-ออก และจุดที่มีคนหนาแน่นให้ครบถ้วน
2. ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ปุ่มลิฟต์โดยสาร, ห้องลิฟต์โดยสาร, ราวบันไดเลื่อน, ราวประตู, ราวกันตก, เคาน์เตอร์บริการต่างๆ, โทรศัพท์, รถเข็นเด็ก, รถ Wheelchair, รถกอล์ฟ ทั้งในส่วนของศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
3. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลิฟต์เป็นพิเศษทุกครึ่งชั่วโมง
4. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา และแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย
5. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ
6. เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนาสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการ ดังมาตรการต่อไปนี้
1. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าลิฟต์ ประตูทางเข้า-ออก และจุดที่มีคนหนาแน่นให้ครบถ้วน
2. ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ปุ่มลิฟต์โดยสาร, ห้องลิฟต์โดยสาร, ราวบันไดเลื่อน, ราวประตู, ราวกันตก, เคาน์เตอร์บริการต่างๆ, โทรศัพท์, รถเข็นเด็ก, รถ Wheelchair, รถกอล์ฟ ทั้งในส่วนของศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน เป็นต้น
3. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลิฟต์เป็นพิเศษทุกครึ่งชั่วโมง
4. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา และแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย
5. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ
6. เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว


สำหรับศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บริษัทฯ มีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่า จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานร้านค้า และพนักงานขนส่งสินค้าที่จุดเข้า-ออก หรือจุดตอกบัตรทุกวัน กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้กลับบ้านไปพบแพทย์ทันที โดยในการคัดกรองได้จัดให้มีการติดสติกเกอร์ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว และมีการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจคัดกรองอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้ขอความร่วมมือร้านค้าและผู้เช่าให้ดำเนินตามมาตรการในเรื่องการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัส การตรวจคัดกรอง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ทั้งในส่วนของร้านค้าและลูกค้า โดยเน้นย้ำให้ร้านอาหารทำความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ร้านค้าสำหรับเด็ก เช่น Playland หรือร้านเกม ทำความสะอาดเครื่องเล่น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และให้โรงภาพยนตร์ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง


สำหรับศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บริษัทฯ มีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่า จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานร้านค้า และพนักงานขนส่งสินค้าที่จุดเข้า-ออก หรือจุดตอกบัตรทุกวัน กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้กลับบ้านไปพบแพทย์ทันที โดยในการคัดกรองได้จัดให้มีการติดสติกเกอร์ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว และมีการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจคัดกรองอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้ขอความร่วมมือร้านค้าและผู้เช่าให้ดำเนินตามมาตรการในเรื่องการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัส การตรวจคัดกรอง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ทั้งในส่วนของร้านค้าและลูกค้า โดยเน้นย้ำให้ร้านอาหารทำความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ร้านค้าสำหรับเด็ก เช่น Playland หรือร้านเกม ทำความสะอาดเครื่องเล่น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และให้โรงภาพยนตร์ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง


*** ‘บิ๊กซี’ รับมือเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” หลายระดับ

ดร.อนุพงษ์ เครืองาม รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซีเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไว้หลายระดับและพร้อมจะใช้มาตรการต่างๆ ในทันทีในแต่ละระดับความรุนแรง เราเชื่อว่าประสบการณ์จากการระบาดของโรคต่างๆ ของประเทศไทยในอดีตจะทำให้เรารับมือกับปัญหาได้ และเรามีมาตรการที่เข้มข้นในสาขาที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บิ๊กซี ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ระบาดขอไวรัสโคโรนาโดยมอบหมายให้สาขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตอกย้ำความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดจนพนักงานในสาขาที่มีลูกค้าชาวจีนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก


*** ‘บิ๊กซี’ รับมือเชื้อ “ไวรัสโคโรนา” หลายระดับ

ดร.อนุพงษ์ เครืองาม รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซีเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไว้หลายระดับและพร้อมจะใช้มาตรการต่างๆ ในทันทีในแต่ละระดับความรุนแรง เราเชื่อว่าประสบการณ์จากการระบาดของโรคต่างๆ ของประเทศไทยในอดีตจะทำให้เรารับมือกับปัญหาได้ และเรามีมาตรการที่เข้มข้นในสาขาที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บิ๊กซี ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ระบาดขอไวรัสโคโรนาโดยมอบหมายให้สาขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตอกย้ำความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดจนพนักงานในสาขาที่มีลูกค้าชาวจีนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก


สำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 1. แจกผ้าปิดปากอนามัยให้พนักงานและ PC ทุกคนที่ทำงานในสาขาเพื่อให้พนักงานและ PC ทุกคนสวมใส่ตลอดเวลา 2. จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด ติดตั้งหรือวางอยู่ในห้องน้ำทั้งลูกค้าและพนักงาน และให้แม่บ้านดูแลรับผิดชอบเติมให้เพียงพอ 3. ให้แม่บ้านทำความสะอาดตระกร้าแดงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1ครั้ง ให้จัดทำและตั้งป้าย “ตระกร้าทุกใบทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ” 4. ให้แม่บ้านทำความสะอาดรถเข็นฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ 1 ครั้ง ให้จัดทำและตั้งป้าย “รถเข็นทุกคันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ” 5. ให้พนักงาน cashier หมั่นทำความสะอาด counter ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 6.ให้พนักงานแม่บ้านทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ food court, ที่จับราวบันได,ผนังลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางที่มีลูกค้าใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และ 7. มาตราการทำความสะอาดทั้ง 6 ข้อนี้ ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแต่ละสาขาร่วมจัดประชุมเพื่อแจ้งร้านค้าในพลาซา (Plaza) ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน


ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการสาขา (Duty Manager) เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานและบุคคลที่รับผิดชอบของแต่ละงานตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นและเริ่มปฏิบัติทันที ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม


** กลุ่มเดอะมอลล์ออกมาตรการเข้ม
กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีศูนย์การค้าที่คนจีนเที่ยวมากโดยเฉพาะเอ็มโพเรียม เอ็มควอเธียร์ ออกมาตรการ 1. ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, หน้าลิฟต์ และจุดประชาสัมพันธ์ 2. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุกครึ่งชั่วโมง
3. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในลิฟต์ ทุกครึ่งชั่วโมง 4.เช็ดทำความสะอาดรถเข็นซูเปอร์มาร์เกตทุกคันก่อนนำไปให้บริการลูกค้า ตลอดจนโต๊ะ-เก้าอี้บริเวณฟูดฮอลล์ และจุดอื่นๆ ให้มีความถี่มากขึ้น เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ครั้ง
5. ทำความสะอาดพื้น และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุกครึ่งชั่วโมง 6. ทำความสะอาดพื้นทั่วศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 7.การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน ออฟฟิศสำนักงาน และสต๊อกสินค้า 8.จัดเตรียมรถรับ-ส่ง กรณีพบผู้เสี่ยงต่อการติดโรค 9. ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน รวมถึงลูกค้า

ศูนย์การค้าสยามพารากอน/สยามดิสคัฟเวอรี่/ สยามเซ็นเตอร์/ไอคอนสยามได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังนี้ 1. จุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษเช่นเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และการอบโอโซน3. จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น4. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์โดยเฉพาะจุดทีมีลูดค้าปริมาณมาก5. สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ6. ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...