xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีหนุนต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกลางทางการเมือง สร้างตระหนักรู้สู่เยาวชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption) ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งเสริมให้บริษัทในเครือฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการสร้างความตระหนักรู้ให้ความรู้กับเยาวชน รวมถึงคนในสังคม ในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตอกย้ำความเป็นกลางทางการเมือง และการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐในการพัฒนาประเทศในฐานะภาคเอกชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดคือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์โดยทางมิชอบ ทั้งต่อพรรคการเมือง และต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีหลักการดังนี้

1. เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำรงอยู่บนความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองฝ่ายใด

2. เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองได้ แต่ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

3. กรรมการและบุคลากรมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองในฐานะส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่อ้างชื่อเครือฯ และต้องไม่นำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือของเครือฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้มีส่วนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ที่จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล สำหรับ 10 โครงการที่ผ่านเข้ารอบมาขึ้นเวทีแสดงพลังต่อต้านทุจริตรอบสุดท้ายอย่างเข้มข้น จากการคัดเลือกทั้งหมด 65 โครงการ จาก 54 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบรางวัลถ้วยเกียรติยศจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษารวมกว่า 680,000 บาท ในการนี้ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด

สำหรับ 10 โครงการที่ผ่านเข้ารอบมาขึ้นเวทีแสดงพลังต่อต้านทุจริตรอบสุดท้ายอย่างเข้มข้น จากการคัดเลือกทั้งหมด 65 โครงการ จาก 54 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จากโครงการ ACSP รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต คว้ารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โครงการปอละบ๋อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และโรงเรียนหารเทารังสีประชารังสรรค์ จ.พัทลุง โครงการอัยย๊ะ! พอนะ หยุดโกง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค http://www.cpgroupglobal.com/th/governance


กำลังโหลดความคิดเห็น...