xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ลุยเพิ่มสปีด 120 กม./ชม. ชง คจร.แก้กฎกระทรวงฯ ทยอยบังคับใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” เดินหน้านโยบาย 120 กม./ชม. เตรียมชง คจร.แก้กฎกระทรวงกำหนดความเร็วสูงสุดตามประเภทถนน แก้ปัญหา กม.จราจรฯ และ กม.ทางหลวงประกาศซ้ำซ้อนกัน ขณะที่รถบรรทุกโวยจำกัดเวลาเข้า กทม.เหลือแค่ 4 ชม.ทำต้นทุนเพิ่ม เร่งหามาตรการเยียวยาใน 1 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2562 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้านโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทจากความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. เป็นไม่เกิน 120 กม./ชม. บนถนนตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยมีมติให้ปรับแก้กฎกระทรวงในการกำหนดอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากพบว่ากฎหมายดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ทับซ้อนกัน โดย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ บังคับใช้ในเชิงพื้นที่ ในขณะที่ พ.ร.บ.ทางหลวงฯ บังคับใช้เชิงลักษณะชนิดของถนน ซึ่งการปรับแก้กฎกระทรวงนั้นจะเป็นการกำหนดอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ โดยใช้ประเภทของถนนเป็นเกณฑ์ เช่น ถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไปที่มีความพร้อมด้านความปลอดภัย มีการแบ่งทิศทางการจราจรแยกออกจากกันและมีเกาะกลางหรือกำแพงกั้น จะกำหนดช่องขวาสุดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. และความเร็วต่ำสุดที่อนุญาตให้ใช้ในช่องจราจรขวาสุด รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ผู้ที่ใช้ความเร็วต่ำกว่า 80 กม./ชม.ในช่องขวาสุดที่ชัดเจนด้วย


ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 30 วันก่อนสรุปเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) พิจารณาต่อไป


“เมื่อประกาศกฎกระทรวงแล้วจะบังคับใช้ในถนนที่มีความพร้อมก่อน เช่น ถนนสายเอเชีย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนนั้นๆ จะดูความพร้อมด้านความปลอดภัย และกำหนดความเร็วเป็นช่วงๆ ไม่ได้บังคับใช้ทั้งหมด และตลอดทั้งเส้นทาง ประกาศเรื่องความเร็วสูง ไม่ได้ออกมาเพื่ออยากจะปรับ หรือลงโทษกัน หากทุกคนทำตามกฎหมาย ทำตามกติกา จะไม่ต้องกลัวเรื่องถูกปรับ” นายศักดิ์สยามกล่าว


นายชยธรรม์ พรหมศร ผอ.สนข. กล่าวว่า เรื่องอัตราความเร็วสูงสุดเดิมบังคับโดย พ.ร.บ.จราจรของ ก.มหาดไทย โดยกำหนดพื้นที่เขตเมืองความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กม./ชม. แต่มีถนนมาตรฐานสูงอย่างมอเตอร์เวย์ ซึ่งอยู่ในเขตเมือง ซึ่งตาม พ.ร.บ.ทางหลวงกำหนดความเร็วสูงสุดที่ 120 กม./ชม.อยู่แล้ว ซึ่งการบังคับใช้ กม.จะเป็นไปตามป้ายที่กำหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากกายภาพของถนนแต่ละแบบ เช่น ทางตรง ทางโค้ง จะมีความเร็วที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยไม่เท่ากัน หลักการคือ จะมีการแก้ กม.เพื่อกำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ตามประเภทถนน


@รถบรรทุกโวยจำกัดเวลาเข้า กทม. วิ่งได้แค่ 4 ชม. ทำต้นทุนเพิ่ม
นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นโยบายการปรับเวลาการอนุญาตให้รถยนต์บรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปเข้าเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. นั้น ล่าสุดสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอให้ทบทวนหรือชะลอนโยบายและปรับในบางเวลา โดยระบุว่าได้รับผลกระทบทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเมือง การมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม.ทำให้จำเป็นต้องวิ่งเข้ามา อีกทั้งยังไม่พร้อมในเรื่องจุดพักรถ และการใช้รถขนาดเล็กเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถใหญ่ไปใช้รถเล็ก ซึ่งรถบรรทุกวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.วันละ 12 ชม.เท่านั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาจราจร การเพิ่มเวลาห้ามรถบรรทุกเข้า กทม.เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และกระทบต่อระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจในวงกว้าง


จึงได้มอบให้ สนข., ตำรวจ และ กทม.ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก กรณีผลกระทบของรถบรรทุกและแนวทางในการแก้ปัญหา มาตรการเยียวยา เช่น หากมีต้นทุนเพิ่มอาจจะหารือกับ ก.พลังงานในการอุดหนุนได้ ซึ่งต้องเปรียบเทียบผลดีและผลเสียในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน เช่น ปัญหาจราจรที่มีประชาชนสูญเสียอะไร ส่วนรถบรรทุกสูญเสียอะไร จะเยียวยาอย่างไร ให้เวลา 30 วันเสนอข้อมูลกลับมาอีกครั้งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...