xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมจ่อชง คจร.แก้กฎกระทรวง เพิ่มสปีดรถจาก 90 เป็น 120 กม./ชม.ในถนนบางสาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแปลนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการพิจารณาเรื่องของการเพิ่มอัตราความเร็วรถจากเดิม 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง​ บนถนนที่มี 4 ช่องจราจรขึ้นไป​ และมีความพร้อมในเรื่องความปลอดภัย และจากที่ได้มีการรับฟังข้อมูลทั้งหมดแล้ว​ ก็มีความเห็นว่าสมควรที่จะมีการเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องอัตราความเร็วของรถเป็นไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง​

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการลงรายละเอียดในเรื่องของกฎกระทรวงฯ​ เกี่ยวกับการประกาศตามประเภทของถนนที่มีความปลอดภัย และการประกาศในพื้นที่ที่จะต้องลดความเร็วลง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ในการพิจารณารายละเอียดข้อความให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอเรื่องให้ คจร.พิจารณา

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการปรับเวลาการอนุญาตให้รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 10 ล้อ​ ขึ้นไปเข้าเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลได้ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. ทาง สนข.ได้มีการให้ข้อมูลว่า​ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้มีการทำเรื่องถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้มีการทบทวนถึงกระทบที่จะเกิดขึ้นในหลายด้านเช่น ต้นทุนที่มีการเพิ่มขึ้น การดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ​ ที่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การมีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การไม่มีความพร้อมในเรื่องของจุดที่จอดพักรถ เป็นต้น โดยได้มีการมอบให้ สนข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาอย่างไร โดยให้กรอบระยะเวลา 30 วัน ในการดำเนินการ