xs
xsm
sm
md
lg

เซ็นทรัลพัฒนา ชูความเป็นเลิศรอบด้าน คว้า 5 รางวัล ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และ SET Awards

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น นำโดย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 5 รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาด, การบริหารทางการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก 2 งานใหญ่ ได้แก่ รางวัลพระราชทานในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลจากงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “รางวัลที่เราได้รับจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคม TMA เป็นรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานนี้เราได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence), การบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ เรายังได้รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Best Sustainability Award และรางวัล Thailand Sustainability Investment สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารอีกด้วย รางวัลทั้งหมดนี้สะท้อนความเป็นเลิศรอบด้านทั้งการตลาด การบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน”

ซีพีเอ็น เป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้ทันกับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน ที่สำคัญเราดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเราให้ความสำคัญในการผลักดันทุกฝ่ายให้มีการพัฒนา เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ซึ่งรางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จและรักษาความเป็นผู้นำของเราต่อไปในอนาคต และขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...