xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดวัตถุอันตรายพรุ่งนี้ ยึดข้อมูลกรมวิชาการเกษตรชี้ชะตาแบน 3 สารพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ” นั่งประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายพรุ่งนี้ (27 พ.ย.) ยึดข้อมูลกรมวิชาการเกษตรเป็นหลักเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชี้ชะตาเดินหน้าแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรต่อไปหรือจะเลื่อน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมพรุ่งนี้ (27 พ.ย.) จะขอรับฟังข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรก่อน หากเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายคงมติเดิม คือ แบน 3 สารเคมี และมีวิธีการส่งออกสารเคมีทั้ง 3 ก็จะยึดถือข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรป้อนให้ แต่ถ้าหากข้อมูลออกมา เห็นว่าหากแบน 3 สารเคมีแล้วจะมีผลกระทบตามมามาก และทางกรมวิชาการเกษตรเสนอว่าควรให้เลื่อนการแบนออกไปก่อนก็จะรับฟัง ดังนั้น การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทางกรมวิชาการเกษตรส่งเข้ามายังคณะกรรมการฯประกอบการตัดสินใจ

“ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบอะไรได้ชัดเจนเพราะต้องรอดูข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรเสนอมาก่อน คณะกรรมการฯ ทุกคนจะมีการรับฟังแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าแต่ละคนมีความเห็นในการดำเนินการอย่างไร คาดว่าจะใช้วิธีการโหวตความเห็นของคณะกรรมการแต่ละรายเช่นเดิม ส่วนถามว่าได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบ้างหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้หารือ” นายสุริยะกล่าว

สำหรับเกษตรกร 7 สมาคมที่มายื่นหนังสือต้องการให้มีการใช้สารเคมีต่อไปนั้น ทางเกษตรกรได้ให้ข้อมูลว่า หากมีการแบน 3 สารเคมีจะส่งผลกระทบกับประชาชน ตลอดจนเกษตรกร และการแบน 3 สารเคมี ยังมีผลกระทบต่อการนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศที่ปัจจุบันใช้ในการเป็นอาหารสัตว์ก็จะต้องห้ามนำเข้าด้วย เพราะมีสารนี้ปนอยู่ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบและต่อเนื่องไปยังผู้เลี้ยงไก่และอื่นๆ ต่อไป รวมถึงข้าวสาลีก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาเช่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น