xs
xsm
sm
md
lg

“กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” นั่งประธานบอร์ด กนอ.จ่อประชุมนัดแรก 26 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.อนุมัติ “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” นั่งประธานบอร์ด “กนอ.” คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.เป็นต้นไป คาดจะเริ่มทำหน้าที่ประชุมนัดแรกวันที่ 26 พ.ย.นี้


รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อนุมัติการแต่งตั้งนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) คนใหม่ เพื่อกำหนดแนวนโยบาย กำกับดูแลให้องค์กรมีทิศทางการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศในฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยคาดว่านายกอบชัยจะเริ่มเข้าทำหน้าที่ประธานบอร์ด กนอ. ประเดิมในวันที่ 26 พ.ย.นี้

สำหรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2505 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ประวัติการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผ่านการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.55) หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT8) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)
กำลังโหลดความคิดเห็น...