xs
xsm
sm
md
lg

TTW เผยผลงาน 9 เดือนของปี 2562 รายได้รวม 4,616.7 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์TTW เผยผลงาน 9 เดือนของปี 2562 รายได้รวม 4,616.7 ล้าน และ TTW ได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เผยผลประกอบการในช่วง 9 เดือนของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,616.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 3.8% ส่วนกำไรสุทธิ 2,193.5 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 1.2%

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากปัจจัยหลักเป็นผลจากรายได้ของการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 22,153.8 ล้านบาท หนี้สิน 9,974.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น12,179.1 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สิน : ทุนเพียง 0.8 เท่า

ทั้งนี้ TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) สะท้อนให้เห็นว่า TTW มุ่งมั่นในการพัฒนา CGR ให้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกระแสการลงทุนทั่วโลกที่ได้ความสำเร็จในเรื่องนี้ อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...