xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” ยันไม่แทรกแซง-ไม่ล้วงลูก ชี้กำกับหน่วยงานตาม กม. เมินถูกอภิปราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมว่า ได้กำชับเพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ตามหนังสือที่ คค 0100/1421 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562 เรื่องการนำนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการกำกับการทำงานตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และอาจเห็นว่าการที่ รมว.คมนาคมมีหนังสือดังกล่าวเป็นการแทรกแซงการทำงานของหน่วยงาน


ทั้งนี้ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 11 ให้อำนาจรัฐมนตรีกำกับดูแลการทำงาน ซึ่งเมื่อประกอบกับ พ.ร.บ.ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ กำหนดอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีต้องกำกับภารกิจต่างๆ ซึ่งเท่ากับการควบคุมการทำงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ


สำหรับกรณีที่มีข่าวว่า รมว.คมนาคมอาจจะถูกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นการล้วงลูกแทรกแซง ซึ่งนายศักดิ์สยามกล่าวว่า คงต้องรอดูก่อนว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมต.ท่านใดบ้าง และอภิปรายในประเด็นใดบ้าง ซึ่งตอนนี้ตนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ซึ่งกรณีการแทรกแซงการทำงานนั้น เรื่องนี้ต้องแยกเรื่องกำกับและแทรกแซงออกจากกัน ซึ่งตนได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการทำหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ตามกฎหมาย ที่กำหนดให้กำกับการทำงาน


รายงานข่าวแจ้งว่า นายศักดิ์สยาม รมว.คมนาคม ได้มีข้อสั่งการดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงคมนาคม, อธิบดี และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ให้ รมว.คมนาคมทราบก่อนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยมี 7 หัวข้อ ได้แก่ 1. แผนปฏิบัติโครงการเร่งด่วน 2. การคัดเลือก แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวนการลงโทษ ในพนักงานระดับสูง 3. การขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป 4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 5. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจก่อนประชุม 7 วันทำการ เป็นต้น

@ หามาตรการลดค่าครองชีพระยะเร่งด่วน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพิจารณาแนวทางลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ช่วงระยะ 3-6 เดือน และให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ชี้แจงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก

@ เตรียมตรวจความคืบหน้า นโยบายเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเริ่มติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ เมื่อเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562


@สั่งเตรียมข้อมูลงบปี 63 แจง กมธ.แปรญัตติ

ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการแปรญัตติ 30 วัน ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องเข้าชี้แจงในวันที่ 11-12 พ.ย. 2562 นอกจากนั้น ให้ดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564 ควบคู่กัน ซึ่งคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ต.ค. 2562 ได้เห็นชอบและกำหนดปฏิทินการทำงบประมาณปี 2564 แล้ว โดยให้ได้ข้อยุติวันที่ 21 ม.ค. 2563 จะต้องรายงานงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปเพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามแผน ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้ทันสมัยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างคล่องตัว


กำลังโหลดความคิดเห็น...