xs
xsm
sm
md
lg

สั่ง ขบ.ศึกษาเพิ่มตัวกรองไอเสียรถยนต์เก่า ลดปัญหาฝุ่นพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อาคม” สั่งกรมการขนส่งทางบกศึกษาแนวทางติดตัวกรองเขม่าไอเสียในเครื่องยนต์ดีเซลในรถเก่า เพื่อแก้ปัญหา ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมเร่งเพิ่มโครงข่ายรถไฟฟ้า ดันเปลี่ยนโหมดลดใช้รถยนต์ในอนาคต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า ว่าทางไจก้าได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย ซึ่งทางญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการหลักๆ คือ การตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวด และการติดตัวกรองเขม่าไอเสียในเครื่องยนต์ดีเซล ( Diesel Particulate Filter : DPF) โดยเฉพาะกับรถยนต์เก่าที่เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ศึกษาเพิ่มเติม ว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นมาตรการสำหรับประเทศไทยได้หรือไม่ เนื่องจากมีปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมาก

สำหรับการตรวจสภาพรถนั้น ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมการขนส่งทางบกให้ดำเนินการหลายมาตรการ ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพสถานตรวจรถเอกชน (ตรอ.) จำนวน 2,700 แห่งทั่วประเทศ หากไม่ได้คุณภาพจะต้องหยุดให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบสภาพรถมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งรถขนาดใหญ่จะต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง รถส่วนบุคคลปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดเพื่อสุ่มตรวจอีก

นอกจากนี้ ทางไจก้ายังได้มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการดำเนินงาน 2 โครงการ คือ 1. โครงการ modern ship เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากถนนสู่ระบบราง หรือขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีแผนโครงการระบบขนส่งมวลชน หรือรถไฟฟ้า แม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (M-MAP 1) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และกำลังทำแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2) ที่จะเติมเต็มโครงข่ายของแผนระยะที่ 1 ทั้งโครงข่ายและระบบเชื่อมต่อ หรือฟีดเดอร์

2. โครงการ Area Traffic System(ATS) ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ปัญหาจราจร

อย่างไรก็ตาม การดำเนินมาตรการต่างๆ นั้น กระทรวงคมนาคม และ กทม.จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ในการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง และขนส่งสาธารณะนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ขณะที่กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนอกจากของ กทม.แล้ว ยังมี พ.ร.บ.รถยนต์, พ.ร.บ.ขนส่งทางบกอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...