xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.ชูโมเดลอิสราเอล รัฐอุดหนุนงบงานวิจัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ส.อ.ท.เล็งเสนอ ก.วิทย์ หนุนรัฐอุดหนุนงานวิจัยผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัปหวังต่อยอด 5 อุตสาหกรรมใหม่ เลียนแบบโมเดลการวิจัยของอิสราเอล

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในงาน CEO FORUM : Electricity R&I Challenges in the 21 Century “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน” ที่มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (2 ก.ค.) ว่า ทาง ส.อ.ท.เตรียมเสนอ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้รัฐเข้าร่วมมือกับกับภาคเอกชนในการทำการวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้ผู้ประกอบการใหม่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม (Startup) ต่อยอดสู่ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ที่รัฐสนับสนุน โดยใช้รูปแบบการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของประเทศอิสราเอล
โดยโมเดลการสนับสนุนการวิจัยของอิสราเอล เบื้องต้นให้เอกชนเป็นคนเสนอความคิด หรือไอเดีย เข้ามา โดยมีบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยคัดกรองไอเดียดังกล่าวแล้วบ่มเพาะ โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยที่เอกชนเสนอไอเดียมาเริ่มแรก 70% และเอกชนลงทุนอีก 30% รวมทั้งจะอุดหนุนเพิ่มเติมในโครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้เพื่อนำสู่การลงทุนโรงงานนำร่อง และเมื่อผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ก็ต้องจ่ายรอยัลฟีโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้กับรัฐบาลจากยอดขายเท่ากับเงินที่รัรฐอุดหนุน เพื่อให้รัฐนำเงินดังกล่าวไปสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ ต่อไป แต่หากมีการตั้งโรงงานในต่างประเทศจะต้องเสียค่าปรับ 6 เท่าของวงเงินที่รัฐอุดหนุนไป

ด้าน นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปฏิรูประบบวิจัย โดยให้ผู้วิจัยและผู้ต้องการใช้ประโยชน์มาเจอกัน โดยการทำวิจัยจะต้องระบุว่าจะผลการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมา ไทยใช้งบในการวิจัยไปแล้ว 2 หมื่นล้านบาท และพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ขึ้นหิ้ง ไม่ได้มีการนำไปใช้จริง แต่ไทยกลับนำเข้าความรู้ในเรื่องต่างๆ ถึงปีละ 2 แสนล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...