xs
xsm
sm
md
lg

ถนน “หนองเอี่ยน-สตึงบท” เสร็จ ก.ย.นี้ หนุนเขต ศก.พิเศษชายแดนสระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“กรมทางหลวง” เผยถนนและสะพานเชื่อมหนองเอี่ยน-สตึงบท จ.สระแก้ว ชายแดนไทย-กัมพูชา 4.7 กม.คืบหน้า 52% โดยจะเสร็จใน ก.ย.นี้ เสริมโครงข่าย ลดปัญหาจราจร รองรับการค้าหนุนเขต ศก.พิเศษชายแดน

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว งบประมาณ 670 ล้านบาท มีความคืบหน้า 52% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ ทล.ได้ร่วมมือกับกองทัพบก (ทบ.) โดยกรมการทหารช่าง เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนและสะพานจากฝั่งไทยข้ามห้วยพรมโหดไปยังฝั่งกัมพูชา ระยะทางรวม 4.7 กม.

สำหรับการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เป็นโครงข่ายส่วนหนึ่ง ในโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาย อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (หนองเอี่ยน -สตึงบท) จ.สระแก้ว ระยะทางรวม 30 กม. วงเงิน กว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและไหล่ทางแบบผิวแอสฟัลต์คอนกรีต แต่ละทิศทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สะพานข้ามพรมแดนเป็นคอนกรีตอัดแรง
โดยแบ่งช่วงสะพานออกเป็น 16 ช่วง ความยาวรวม 620.00 เมตร แบ่งเป็นสะพานฝั่งไทยยาว 405 เมตร (ความยาวช่วงสะพานข้ามห้วยพรมโหด ยาว 60.00 เมตร ไม่มีตอม่อในน้ำ) และสะพานฝั่งกัมพูชายาว 215 เมตร สะพาน กว้าง 17.00 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรในแต่ละทิศทาง กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ทางเท้า กว้างข้างละ1.20 เมตร มีช่องลอดเหนือระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน

โครงการจะรองรับการค้าบริเวณชายแดน จุดผ่านแดน-ถาวรแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตรงกับบ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย เนื่องจากจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกตลาดโรงเกลือ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด “แยกคนแยกสินค้า” ออกจากกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และบรรเทาความหนาแน่นของการจราจร บริเวณด่านผ่านแดนคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ

กำลังโหลดความคิดเห็น...