xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว พ.ร.ฎ.เวนคืน เตรียมสร้างถนนเชื่อมสะพานมิตรภาพ 5 และบางพาส จ.ตราด, นครศรีธรรมราช, กาฬสินธุ์ ช่วยแก้จราจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ครม.ไฟเขียวประกาศสำนักนายกฯ เร่งด่วน ให้อำนาจ ทล.เข้าครองครองพื้นที่ เตรียมก่อสร้างถนนเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ “อาคม” รอเจรจาเงินกู้เอดีบี ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างปลายปี 62 ขณะที่อนุมัติ พ.ร.ฎ.เวนคืนพื้นที่ จ.ตราด, นครศรีธรรมราช, กาฬสินธุ์ ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองลดความแออัดจราจรตัวเมืองใหญ่ โดยทางหลวงชนบทเตรียมก่อสร้างปี 2563

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พ.ค.ได้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ ระยะทาง 12.75 กม. ขนาด 4 ช่องจราจร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากกรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์ถูกเวนคืนเป็นที่ดิน 174 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 17 ราย และต้นไม้ยืนต้น 26 ราย เจ้าของทรัพย์สินทำสัญญาแล้ว 83 ราย ไม่ทำสัญญาเพราะไม่ยอมรับราคา บางรายอยู่ระหว่างจำนอง และดำเนินการเรื่องมรดก 35 ราย ทำให้ไม่สามารถเข้าครอบครองพื้นที่ได้ อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

โดยโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬ-เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว นั้น ฝ่าย สปป.ลาว เสนอขอใช้เงินกู้ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือเนด้า ในการก่อสร้าง ขณะที่ฝั่งไทยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี โดยจะเร่งก่อสร้างภายในปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน อีก 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนเลี่ยงเมือตามโครงการผังเมืองรวมตราด และขยายทางหลวงชนบท ตร.3030 ช่วง 1 เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 6.782 กม. งบประมาณ 300 ล้านบาท ช่วง 2 ขยายถนนเดิมเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.35 กม. งบประมาณ 50 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 2563 ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 4 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเรือ และตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 กับทางหลวงชนบท นศ.4037 เป็นถนนบาบพาส ระยะทาง 10.35 กม.เริ่มก่อสร้างปี 2563 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 3 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการพัฒนา แม้อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน

3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยางตลาด ตำบลคลองขาม และตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ... เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมือง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อสร้างเส้นทางใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 11.744 กม. งบประมาณ 1,093 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างปี 2563 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง สนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor) สู่จังหวัดมุกดาหาร และ สปป.ลาว ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 3 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการพัฒนาแม้อาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...