xs
xsm
sm
md
lg

คน กฟผ.ทยอยเกษียณอายุ 7,000 คน ใน 5 ปี ยันไม่ได้ปลดออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กฟผ.ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ คล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แจงพนักงานลดลงใน 5 ปีข้างหน้านับพันเนื่องจากเกษียณอายุ ยืนยันบุคลากรมีค่า ไม่มีนโยบายปลดพนักงานแน่นอน และพร้อมรับพนักงานใหม่ในวิชาชีพที่มีความจำเป็น รองรับการขยายงานในอนาคต


นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการในอนาคตให้สอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในเรื่องนี้ กฟผ.จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ไม่ให้กระทบระบบงานและบุคลากร รวมถึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบการทำหน้าที่ของ กฟผ.ในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าการปรับโครงสร้างองค์กรของ กฟผ.จะมีการลดจำนวนพนักงานลงเกือบ 7,000 คนนั้น ในความเป็นจริงพนักงาน กฟผ.จะมีจำนวนลดลงตามธรรมชาติจากการเกษียณอายุตามวาระ ซึ่งในช่วงปี 2561-2566 มีผู้เกษียณประมาณ 6,900 คน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องปลดพนักงาน และ กฟผ.จะยังคงเปิดรับสมัครพนักงานในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการปรับทักษะพนักงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ของ กฟผ.ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วในอนาคต

“การปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อให้องค์กรพร้อมรับการแข่งขันในอนาคตได้ จะเห็นว่าปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคตกันทั้งนั้น ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงาน กฟผ.มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นอย่างดี” โฆษก กฟผ.กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...