xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ยันการพิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซีดำเนินการตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันการรับคำขอจดสิทธิบัตรยารักษาไวรัสตับอักเสบซีดำเนินการตามกฎหมายและพิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 1401001362 ซึ่งเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเบื้องต้นเห็นว่ามีรายการครบถ้วนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้ประกาศโฆษณาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา และตามกฎหมายสิทธิบัตรได้เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านได้ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา ซึ่งมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561

ทั้งนี้ ตามกฎหมายสิทธิบัตร กรมฯ จะต้องจัดส่งสำเนาคำคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรพิจารณายื่นคำโต้แย้งกลับมาภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับสำเนา เมื่อกรมฯ ได้รับพยานหลักฐานจากทั้ง 2 ฝ่ายครบถ้วนแล้ว กรมฯ จึงจะพิจารณาได้ว่าคำขอดังกล่าวจะสามารถดำเนินการขอรับสิทธิบัตรต่อไปได้หรือไม่

ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม หลังการประกาศโฆษณาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไข ณ ส่วนบริการรับคำขอกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้น การยื่นคำขอแก้ไขสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เป็นการแก้ไขสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญจะไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งกรมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา และยืนยันว่าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกรมฯ จะดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ก่อนหน้านี้ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้คัดค้านคำขอสิทธิบัตรเลขที่ 1401001362 ซึ่งเป็นคำขอสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นวิธีการรักษาโรคมนุษย์ ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ และเป็นเพียงวิธีการผสมยา จึงไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และยังให้ข้อกังวลเกี่ยวกับการขอแก้ไขคำขอดังกล่าวหลังจากที่มีการประกาศโฆษณาคำขอไปแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...