xs
xsm
sm
md
lg

ขายตรงปีนี้ลุ้นโต 5% จาก ศก.ฟื้น สินค้าสุขภาพพุ่งรับเอจจิ้งโซไซตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย
ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมการขายตรงไทย คาดตลาดรวมปีนี้โต 5% ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจมีสัญญาณกระเตื้องขึ้น พร้อมปัจจัยหนุนจากเทรนด์สังคมผู้สูงวัย พร้อมดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และปีนี้เทรนด์ผู้หญิงมาแรง จะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

นางสุชาดา ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการขายตรงไทย กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจขายตรงไทยปี 2560 ที่ผ่านมา มีมูลค่าตลาดรวม 94,667 ล้านบาท เติบโต 1.4% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปีนี้ (2561) ตั้งเป้าหมายการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันในตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเร่งผลักดันให้บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ มีแพลตฟอร์มดิจิตอลให้ครอบคลุมเต็มทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สะดวก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ แอปพลิเคชัน รวมถึงแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องรองรับความต้องการของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนถึง 52%

นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดยในปี 2565 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 13 ล้านคน หรือประมาณ 20% ของประชากรทั้งประเทศ โดยคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อและต้องการใช้สินค้า โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจขายตรง ซึ่งสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพยังครองแชมป์มีสัดส่วนยอดขายสูงสุดถึง 45% ของตลาดขายตรงรวม

อีกทั้งโมเดลธุรกิจขายตรงตอบโจทย์คนยุคมิลเลียนเนียล หรือ Gen Y ที่ต้องการประกอบธุรกิจอย่างอิสระ มีรายได้ มีรางวัลผลตอบแทน จึงเป็นแรงหนุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขายตรง โดยมีสัดส่วนประมาณ 15% ของนักธุรกิจขายตรง และปีนี้แนวโน้มผู้หญิงจะหันมาเป็นนักธุรกิจขายตรงมืออาชีพที่เป็นอาชีพหลักมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้น โดยปัจจุบันมีนักธุรกิจขายตรงประมาณ 11.25 ล้านคน แบ่งสัดส่วนเป็นหญิง 64% และชาย 36%

“ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังได้นำนโยบายกลยุทธ์ 4C มาใช้ดำเนินการในอุตสาหกรรมขายตรงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย Community การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ, Competitiveness การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก, Connect การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค และ Culture สร้างวัฒนธรรมให้แก่นักธุรกิจขายตรงยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง” นางสุชาดากล่าว

ทางสมาคมฯ จึงได้จัดงานเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเด่น TDSA AWARD ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 18 และจะจัดในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ อีกทั้งการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก 2020 (WFDSA 2020 World Congress) เป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง ที่ได้มาตรฐานของสมาคมการขายตรงไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรรหาผู้ดำเนินการจัดงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...