xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพานก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 368 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา


กำลังโหลดความคิดเห็น...