xs
xsm
sm
md
lg

ครึ่งปีแรกต่างชาติแห่เที่ยวไทยเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ 8.76 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้จัดการรายวัน 360 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวครึ่งแรกปี 2560 นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 4.41 ส่วนรายได้ขยายตัวร้อยละ 6.05 คาดครึ่งหลังของปียังจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน รวมถึงการฟื้นตัวสู่แนวโน้มปกติของนักท่องเที่ยวจีน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวครึ่งแรกปี 2560 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 17,323,640 คน หรือเฉลี่ยเดือนละ 2.8 ล้านคน สร้างรายได้รวม 876,682 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 4.41 ส่วนรายได้ขยายตัวร้อยละ 6.05 โดยเดือนที่นักท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุดคือ มิถุนายน ขยายตัวร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น การเข้าสู่แนวโน้มปกติของนักท่องเที่ยวจีน, การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมในช่วงอีดอิดิรฟิตริ์ฅ, การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซีย เป็นต้น

สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 53 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียใต้ ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนสร้างรายได้ให้ประเทศมากที่สุด รวม 241,247 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรวมต่อรายได้ทั้งหมดร้อยละ 27.5 ตามด้วยรัสเซีย และมาเลเซีย

ส่วนโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค.ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 58 ล้านคน-ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ 382,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.28 และ 6.12 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเติบโตทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง โดยกระทรวงฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อทุกกลุ่ม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด, 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด พลัส รวมถึงการท่องเที่ยวในระดับชุมชนต่างๆ เพื่อกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง

นายพงษ์ภาณุกล่าวด้วยว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 คาดว่านักท่องเที่ยวจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงการฟื้นตัวสู่แนวโน้มปกติของนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น

สำหรับในปี 2561 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังดำเนินการเตรียมเสนอให้ คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) พิจารณารับรองเห็นชอบให้เป็น “ปีท่องเที่ยวแห่งชาติ” นั้น ได้มีการเตรียมกิจกรรมเพื่อรองรับ “ปีท่องเที่ยวแห่งชาติ” ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศ, การจัดการแข่งขัน Moto GP และ AIR RACE 1 ที่เป็นอีเวนต์กีฬาระดับโลก, การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกีฬา Sport Accord Convention 2018 เป็นต้น

“สิ่งที่อยากเห็นไม่ใช่เป้าหมายในเชิงปริมาณ แต่ต้องการเห็นการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสมดุล มีความปลอดภัย และมีความยั่งยืน ตลอดจนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีตามนโยบายของ ททช.” นายพงษ์ภาณุกล่าวในตอนท้ายกำลังโหลดความคิดเห็น...