xs
xsm
sm
md
lg

“อาหารไทยเพื่อการท่องเที่ยว” ตลาดโตต่อเนื่องทะลุ 4.5 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ (ขวา) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.ทาลิป ริฟาย (ซ้าย) เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” ในปี 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
“อาหารไทย” ถือเป็นมุมสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาและสร้างคนสร้างงาน เพราะอาหารหนึ่งจานจะมีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละเมนูอีกด้วย

ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์โฆษณาของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและเรื่องราวของ “ผัดไทย” ในมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเผยแพร่ภายใต้ “Discover Amazing Stories : PADTHAI” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “Amazing Thailand Discover Amazing Stories”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปยังเมืองซาน เซบาสเตียน ประเทศสเปน เพื่อร่วมลงนามความตกลงว่าด้วย การเป็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” กับ ดร.ทาลิป ริฟาย เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก โดยมี นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันอาหาร Basque Culinary Center ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม เพื่อประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในปี 2561 ซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงเทพฯ

การเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยแล้ว ยังมีการเสวนาทางวิชาการอันเป็นภาคทฤษฎี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และภาคปฏิบัติในลักษณะของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลงพื้นที่แหล่งผลิตอาหารจริงซึ่งจะเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นมาของคนในพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดสู่เมนูอาหารต่างๆ

ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบอาหารริมทาง (Street Food) โดยประเทศไทยยังจะมีความร่วมมือกับ “มิชชาลิน ไกด์” ในการประเมินและแนะนำร้านอาหารไทยที่ติดอันดับในกรุงเทพฯ ในปี 2560

ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอาหารจำนวน 4.56 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งหมด คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย 1.74 แสนล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.82 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 อันดับแรกที่มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในรูปแบบของรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ จีน อังกฤษ และรัสเซีย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.74 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการ Amazing Thai Taste เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการประสานพลังประชารัฐ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ (Brand) ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี (Premium Product) ส่งเสริมให้รับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงชุมชนทุกระดับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยที่ผลิตขึ้นจากแหล่งชุมชนรากหญ้า นอกจากนี้ยังได้กำหนดอาหารไทย 6 ชนิด ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ส้มตำ มัสมั่น และต้มข่าไก่

นายพงษ์ภาณุกล่าวด้วยว่า การเป็นเจ้าภาพโลกในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากอาหารไทยมีชื่อเสียงและขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีความพิถีพิถันในการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น

“ในปี 2030 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 60 ล้านคน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง และการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามามีบทบาทและร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา โดยการเพิ่มระบบการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลดีในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และสามารถครองแชมป์การเป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกไว้ได้อีกด้วย”กำลังโหลดความคิดเห็น...