xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม” เผยงบปี 58 สรุปที่ 1.46 แสนล้าน กรมทางหลวง-รถไฟได้มากสุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คมนาคมเคาะงบปี 58 ที่ 1.46 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 10.35% โดยเป็นงบลงทุนถึง 1.08 แสนล้าน เตรียมชี้แจง คสช. 29 ก.ค.นี้ “สร้อยทิพย์” เผยการเบิกจ่ายงบปี 57 ล่าสุดได้ 75% เกณฑ์น่าพอใจ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยสรุปกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 146,781.42 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 ประมาณ 10.35% โดยแบ่งเป็นงบลงทุน 108,845.87 ล้านบาท (หน่วยงานราชการ 100,687.38 ล้านบาท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 8,158.49 ล้านบาท) โดยจะประชุมร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วาระ 1 วันที่ 1 สิงหาคม วาระ 2 วันที่ 1 สิงหาคม-5 กันยายน วาระ 3 วันที่ 9 กันยายน และทูลเกล้าฯ ถวายในวันที่ 15 กันยายน

ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้งบประมาณมากที่สุด 61,378.37 ล้านบาท รองลงมาคือ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับงบ 40,596.73 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้รับ 19,298.21 ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับ 9,664.31 ล้านบาท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับ 3,500.15 ล้านบาท

“ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารงานของ คสช. ซึ่งมีประเด็นหลัก เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดทำโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อด่านชายแดนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ ซึ่งจะเพิ่มจาก 18 ด่านในปัจจุบันเป็น 68 ด่านในปี 2558 ซึ่งจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะนำเสนอแผนต่อ คสช.ต่อไป รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเข้ามาพร้อมกับการเปิด AEC ซึ่งต้องเข้มงวดในทุกขั้นตอน ทั้งตัวสถานี ยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้าออก โดยประสานงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” นางสร้อยทิพย์กล่าว

ส่วนงบประมาณปี 2557 ล่าสุดภาพรวมมีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 75% แม้จะต่ำกว่าเป้าหมายที่ 95% แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2556 และค่อนข้างพอใจเนื่องจากปี 2556 ถึงปี 2557 ที่มีการชุมนุมต่อเนื่อง โดยในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2557 นี้หน่วยงานยืนยันว่าจะเร่งรัดได้มาก เนื่องจากได้มีการเตรียมแผนการก่อสร้างไว้แล้วเมื่อได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมกันนี้จะเร่งผูกพันในส่วนของงบโครงการต่างๆ ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...