xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวต่างชาติลงทุน พ.ค. 32 ราย ทำยอดรวม 5 เดือนอนุมัติแล้ว 151 ราย เม็ดเงินลงทุน 6 พันล้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติลงทุนในเดือน พ.ค.อีก 32 ราย เม็ดเงินลงทุน 622 ล้านบาท ส่วนยอดรวม 5 เดือนอนุมัติให้ลงทุนในไทยรวม 151 ราย มีเงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 2,000 คน

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 32 ราย เพิ่มขึ้น 113% ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 23 ราย โดยการอนุญาตดังกล่าวทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 214% และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 336 คน

สำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการ จำนวน 16 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 334 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ ให้เช่าพื้นที่อาคาร และให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินโดนีเซีย

2. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

3. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 3 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสินค้าต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะของชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ออสเตรีย และญี่ปุ่น

4. คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 219 ล้านบาท ได้แก่ บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และบริการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวให้แก่ บจ.พีทีที แอลเอ็นจี ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ยอดรวม 5 เดือนของปี 2557 (มกราคม-พฤษภาคม) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 151 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,305 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 1,730 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 6% และเงินลงทุนลดลง 29%
กำลังโหลดความคิดเห็น